Dobrý den ze Zvonice na Soláni,

posílám pár informací k malířské škole.
Začínáme 3.7.2017 v 9.00 ve Zvonici. Lektory budou pan Martin Gaja , pan Stanislav Miko.

Všechny malířské potřeby máme, ale kdo je zvyklý na své, tak si je vezměte sebou.
Prosím nezapomeňte si vzít pití, svačinu, pokrývku hlavy a  jelikož se maluje v plenéru i něco na sezení (karimatku, podprdelník).
K obědu je možno využít Horský hotel Čarták.
Poplatek 900,- Kč se platí v pondělí při příchodu.
Ukončení plánujeme na neděli 9.7.2017 ve 14 hodin malou výstavkou prací a hodnocením malířské školy.

Cokoli budete potřebovat vědět, ozvěte se.  Telefon 604 824 274, 571 644 027

Prosím o závazné potvrzení Vaší účasti na malířské škole.

Těšíme se na Vás.  Vašutová Alena

 

 

 

 

 

Malířská škola na Soláni  2016

( Oživení tradice krajinomalby na Soláni)

 

4.7.2016 – 10.7. 2016( maximálně 25 účastníků )

IC Zvonice nabízí :

  • Veškeré malířské potřeby a pomůcky pro účastníky Mš malířská výbava, trojnožky, židličky
  • Zázemí během konání MŠ  v IC Zvonice Soláň
  • Vedení  MŠ  odbornými  lektory – MgA.Martin Gaja, Stanislav Miko, Marie Chlebovská.

Účastnický poplatek  : 700.- Kč

Účastníci  MŠ si hradí : Ubytování a stravu

Program: malba a kresba v plenéru

                   Krajina a detail v krajině

                   Kresba přírodniny v detailu ( při nepříznivém počasí v prostorách IC Zvonice Soláň )

                   Volné téma – kresba nebo malba

 

4.7. 2016  – setkání s lektory, úvodní kresba účastníka na volné téma – vlastní přístup,

                    schopnosti účastníků

 

5.7 – 10.7.2016 -  malba a kresba v plenéru, za nepříznivého počasí  malba kresba v IC Zvonice                           

 

Ubytování  ( účastník si hradí a rezervuje sám ) – doporučujeme : Horský hotel Čarták, Chata Soláňka, Chata Moravia, Chata Soláň, Horský hotel Soláň, U Veselé lišky