Galerie dokončena.

 Galerie v přírodě, Valašská zahrada a valašská krajina na Soláni

 Každý rok byly na Soláni pořádány sochařská a malířská sympozia. Ze sochařských sympozií a jejich výstupů vznikla myšlenka postupně budovat na Soláni galerii v přírodě. Umělecká a národopisná historie Soláně dala základ tomu, aby byl zpracován projekt, který by širokou veřejnost informoval o historii této části regionu, především v umělecké oblasti.

Do projektu bylo zahrnuto území od chaty Soláň, u Korytářů, Horský hotel Čarták, IC Zvonice Soláň, rozcestí u Valů až k chatě Moravia.

Myšlenku a koncepci zpracoval arch. Jiří Kotásek s vedením Sdružení pro rozvoj Soláně.

 

Pověst Zvonek na Soláni                                                       

Hdysi dávno přecházali Javorníky raubčíci. Tak jím pravili, protože rabovali, kradli, odháňali dobytek. Najprv si trúfali na chalupy blízko hranice. Ale tenkráť moc chalup na téj straně nebylo. Dostali chuť přejíť Bečvu a vyškrábať sa k letním chlévom kolem Soláňa. Doista jím to zlý napískál.

Vyšli si pozdě, nestihli na Soláň dojíť, lebo neznali chodníkúch. Ten, kerý jích měl vécť, nepřišél. Najprv šero, potom tma sa přestaly krčiť po kútoch celéj hory. Nastala noc a kolem bylo všecko jak čérné jezero. Raubčíci sa motali v tmisku, jaké snáď ešče nepoznali. Noc zavěsila na chvilku nad vršky stromúch hvězdy. Ale hdyž to viděla, co sa děje, poslala větr, aby vyhřebelcovál po všeckých ráztokách mhlu, aby raubčíci poznali, že tady nemajú co dělať. A zaty čas přebírál v prstoch hříchy, aj zásluhy. Jeden z raubčíků našátrál provaz. Nevěděl proč tam je, ale čím věcéj sa chcél dostať pryč, tým věcéj stál na místě. Ozvalo sa zvónění, jak odhazoval od sebja provaz. Ostatní už byli u stániska. Dolekali sa a hrnúli zpátky do hory, ale za nimi všecí, hdo měl nohy ze Soláňa. První portáši.Znali svůj kopec. Raubčíky zahnali a ešče jím dali na pamětnú, aby sa věcéj na Soláni nezjavili. Cestu móhli Soláňané zpaměti aj namalovať. Znali každý hrubší výmol, skalu aj rýhy od kol vozúch.Soláňské zachránil zvon, který měli pověšený na stromě. Aby sa dalo dobře zvóniť, uvázali k němu provaz. A ten najvěc pomóh.

 

 

 

Sedící ogar - autor Zdeněk Matyáš                                                                                                                    

 

Návrat ztracených ovcí - autor MgA.  Martin Gaja                                                      

  

 Oko (autor - Radim Šutera)                                                           

V plenéru - Alois Schneiderka (autor - MgA. Martin Gaja)    

  

Zastavení u chaty Soláň

Karlovjanky (autoři - Martin Matoušek a ak.soch. Bořek Zeman)                                                                                                                             

Pocta Valachům ( autor - ak. soch. Bořek Zeman)

Soláňoš (autor Petr Smrčka)

U Škrabalů, Polní Znak (autor - Vladimír Kompánek, realizace - František Kalus)  

\