Akce

21.01.2011 00:00

  Akce 2011 

Říjen 

1.1O. Vernisáž výstavy umělců z Pováží

15. 10- 30. 11. 2011 Eva Fuková – světoznámá fotografka, dcera malíř Fr. Podešvy

                                   Hudební doprovod Hudecká muzika Staré gatě

29. 10. 2011 Host na Soláni – Mudr. Radim Uzel- setkání se zajímavým hostem

                                             doprovází KRŮŽEK ŠTYR TET

Listopad

Jablkové hody

19.11. Čaj o páté – koncert s literárním večerem Po starých zámeckých schodech.

Prosinec

 3. 12. 2011 - Výstava Ivan Jandora, svíčky Unipar hudební doprovod Dareband

17. 12. 2011 - Pečení perníčků, zpívání koled s Mužáky ze Zlína a děckami z Velkých Karlovic

 

Případné změny programu a doplnění vyhrazeno Sdružení pro rozvoj Soláně


 

 

 

 

a na Moravě  Výstava potrvá do 12.10.

1.10. v 16.hodin –vernisáž výstavy prezentace výtvarných umělců Pováží v Čechách