Předběžný plán akcí na rok 2023

 
26.11. 2022 - 31.1. 2023  Vánoční výstava Antonie Dostálkové
                                           *Vánoce v barvách modrotisku*
 
4. 2.  - 14. 3. 2023  Výstava obrazů
                                 Mgr. Bohumila Václavíková a Mgr. Iva Löffelmannová
 
18. 3. - 11. 4. 2023  Zuberská krajka a velikonoční malované kraslice
 
9. 4. 2023    Velikonoční neděle s CM Soláň
 
15. 4. - 20. 6. 2023  Výstava fotografií - Jan Saudek
                                  - umělecký fotograf, malíř a spisovatel,
                                     jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii
 
13.5. 2023 HOST NA SOLÁNI - BESEDA se vsetínskou spisovatelkou Mgr. Jiřinou Sousedíkovou
 

23. 6. 2023  Sečení luk na Soláni s CM Soláň

 
24. 6. -22.8. 2023  Malířské cesty - výstava obrazů žijících a nežijících
                                autorů spojených se Zvonicí.
                                Výstava dřevořezeb k životnímu jubileu - akademický sochař
                                a řezbář MgA. Martin Gaja
 
10. - 15. 7. 2023 Malířská škola na Soláni
 
12. 8. 2023 MFF Léto na Soláni
 
26. 8. - 17. 10. 2023 Valašský salon výtvarných umělců
 
30. 9. 2023 Podzimní pečení
 
21.10. - 21. 11. 2023 Výstava obrazů k životnímu jubileu - Zdeněk Hudeček
 
5. 11. 2023  Host na Soláni
 
25.11. - 30. 1. 2024 Miroslav Valenta, Historické betlémy - 800. výročí betlémářské tradice
 
10. 12. 2023 Vánoční pečení a zdobení perníčků
 
28. 12. 2023  Vánoční koncert s CM Soláň