Předběžný program 2022

 

Leden   27.11. 2021 - 1.2. 2022 - Vánoční výstava

                                              paličkovaných obrazů Boženy Hambálkové

                                              a dřevěný betlém Romana Mikuše

Únor         5.2. - 5. 4. 2022    Dalibor Bednář - výstava fotografií

Duben                 1.4. 2022    Natáčení s Českým rozhlasem Brno,

                                              k 15. výročí otevření Zvonice                      

                9.4. - 10.5. 2022   Výstava obrazů - Jiří Sibinský

                          17.4. 2022   Velikonoční neděle s CM Soláň

                          30.4. 2022    Hudebně literární pořad Drahomíry Míčkové -

                                               "S láskou je celý svět krásný" -

                                               zazní písně a árie z operet i muzikálů, francouzské šansony

Květen   14.5. - 21.6. 2022    Výstava - Taťána Havlíčková

Červen             24. 6. 2022     Sečení lúk na Soláni

              25.6. - 16.8. 2022    Malířské cesty kolem Soláně

Červenec 11.7. - 16.7. 202    Malířská škola

Srpen               13. 8. 2022     MFF Léto na Soláni, Janáček na Soláni 2022

             20.8. - 4.10. 2022     Valašský salón

Říjen     8.10. - 22.11. 2022   Výstava obrazů - Pravoslav Dorda a Markéta Holišová

                        15.10. 2022    Host na Soláni - Josef Vejvoda 

                        26.10.  2022  Týden turistických informačních center

Listopad           5. 11. 2022    Vanda Vrlová - přednáška o bylinkách

                       26. 11. 2022    Vánoční výstava - Antonie Dostálková - modrotisk

Prosinec         11. 12. 2022    Vánoční pečení perníčků

                       28. 12. 2022    Vánoční koncert - FLAŠINETÁŘI

 

* Program na rok 2022 bude upravovám dle aktuální epidemiologické situace