Ing. arch. Jiří Kotásek

Předseda Sdružení pro rozvoj Soláně

Telefon 602 792 288