Ing. Josef Korytář

Předseda Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s.