Ing. arch. Jiří Kotásek

Předseda Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s.

Telefon 602 792 288