Jaro, léto, podzim, zima v Karpatech

                                                         FOND MIKROPROJEKTŮ

 

 

Aktivity mikroprojektu Jaro, léto, podzim, zima v Karpatech jsou spolufinancovány Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

 

Název mikroprojektu : Jaro, léto, podzim, zima v Karpatech

 

Hlavní cíl mikroprojektu:

Hlavním cílem mikroprojektu je obnova kulturních tradic a rozvoj společenských aktivit v moravsko-slovenském příhraničním regionu na základě posílení spolupráce organizací z oblasti Pováží a regionu Valašska.

 

Prostřednictvím předkládaného projektu bychom rádi přispěli k důkladnějšímu a široké veřejnosti přijatelnému a srozumitelnému poznání lokálních a regionálních kulturních, uměleckých a řemeslných specifik moravsko-slovenského pomezí prostřednictvím různorodých aktivit zahrnujících řemeslné a gastronomické dílny (workshopy), folklorní vystoupení a tištěné materiály, ve kterých budou přítomní návštěvníci seznámeni s tradicí slovesného i moravského folkloru, gastronomie, řemesla a umění a dalších oblastí tradiční kultury. Projekt má za cíl přiblížení tradic karpatského kulturního teritoria především v části moravsko-slovenského pomezí.

 

 

Specifické cíle mikroprojektu:

 

1. Realizace pěti nových a inovace a rozšíření tří stávajících kulturně-společenských akcí   zaměřených na obnovu tradíčních řemesel, gastronomie, umění a zvykosloví

2. Posílení přeshraniční spolupráce v oblasti kultury mezi institucemi příhraničního regionu i  mezi jednotlivci v rámci této oblasti

3. Posílení znalosti o etnokulturních tradicích a původních řemeslech, umění a gastronomie vlastního regionu i sousedního teritoria na území druhého státu mimo jiné prostřednictvím tištěných materiálů, řemeslných a gastronomických dílen a (malířské) školy

4. Zvýšení atraktivity regionu a jeho nabídky kulturních aktivit nadregionálního významu s výrazným česko-slovenským prvkem.

5. Oživení zájmu mládeže o slovenskou kulturu a v neposlední řadě o slovenský jazyk, na Slovensku pak oživení zájmu o českou kulturu a český jazyk

6. Udržení dosud zvýšující se návštěvnosti kulturních akcí se zaměřením na obnovu a rozvoj tradic

 

           

Aktivity mikroprojektu:

 

1. Jednodenní řemeslná dílna ZIMA V KARPATECH

2. Jednodenní řemeslná dílna JARO V KARPATECH

3. Jednodenní program MALÍŘSKÉ CESTY

4. Týdenní workshop MALÍŘSKÁ ŠKOLA

5. Jednodenní Mezinárodní folklorní festival LÉTO NA SOLÁNI

6. Jednodenní gastronomická dílna HAFEROVÉ MLSÁNÍ

7. Jednodenní řemeslná dílna LÉTO V KARPATECH s podtitulem Valašsko-gorolské

    slavnosti

8. Jednodenní řemeslná dílna PODZIM V KARPATECH

 

 

Doba realizace : leden 2014 – září 2014

 

Výše rozpočtu :  celkové náklady projektu 23 497 Eur

 

Zdroje financování: Dotace z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

Dotační titul: program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektů spravovaný Regionem Bílé Karpaty

 

Více informací:

Ing.Jana Křenková

Sdružení pro rozvoj Soláně

Tel.: 571 644 027

Email: krenkova.zvonice@seznam.cz

 

Více zde:

https://cms.zvonice.webnode.cz/ruk-2014/podzim-v-karpatech/

https://cms.zvonice.webnode.cz/ruk-2014/leto-v-karatech-remeslny-porad/

https://cms.zvonice.webnode.cz/ruk-2014/leto-v-karpatech/

https://cms.zvonice.webnode.cz/ruk-2014/folklorni-festival/

https://cms.zvonice.webnode.cz/ruk-2014/haferove-mlsani/

https://cms.zvonice.webnode.cz/malirska-skola3/

https://cms.zvonice.webnode.cz/malirske-cesty2/

https://cms.zvonice.webnode.cz/velikonoce2/

https://cms.zvonice.webnode.cz/vystava-stano-mikovcak/

https://cms.zvonice.webnode.cz/drapani-peri/