Projekt Krok za krokem Karpatským rokem

                                   Fond mikroprojektů

 

Aktivity mikroprojektu Krok za krokem karpatským rokem jsou spolufinancovány Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

 

Název mikroprojektu: Krok za krokem karpatským rokem

 

Hlavní cíl mikroprojektu:

Hlavním cílem mikroprojektu je obnova kulturních tradic a rozvoj společenských aktivit v moravsko-slovenském příhraničním regionu na základě posílení spolupráce organizací z oblasti Pováží a regionu Valašska. Většina z aktivit projektu naplňuje doporučení UNESCO "Dohoda o zachování nemateriálního kulturního dědictví" ze dne 10.10. 2003, a přispívají také k uplatňování zásad UNESCO "Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury a folklóru" z roku 1989.

Prostřednictvím předkládaného projektu bychom rádi přispěli k důkladnějšímu a široké veřejnosti přijatelnému a srozumitelnému poznání lokálních a regionálních kulturních specifik moravsko-slovenského pomezí prostřednictvím různorodých aktivit zahrnujících besedy, folklorní vystoupení, tištěné materiály i řemeslné dílny pro děti a mládež (aktivita mimo projekt realizovaná z vlastních zdrojů žadatelem), ve kterých budou přítomní návštěvníci seznámeni s tradicí slovesného i moravského folkloru, gastronomie a dalších oblastí tradiční kultury. Projekt má za cíl přiblížení tradic karpatského kulturního teritoria především v části moravsko-slovenského pomezí. 

 

Specifické cíle mikroprojektu:

 1. Realizace šesti nových a inovace a rozšíření dvou stávajících kulturně-společenských akcí zaměřených na obnovu tradíc a zvykosloví
 2. Posílení přeshraniční spolupráce v oblasti kultury mezi přibližně sedmi institucemi příhraničního regionu i  mezi jednotlivci v rámci této oblasti
 3. Posílení znalosti o etnokulturních tradicích vlastního regionu i sousedního teritoria na území druhého státu mimo jiné prostřednictvím tištěných materiálů a odborných besed
 4. Zvýšení atraktivity regionu a jeho nabídky kulturních aktivit nadregionálního významu s výrazným česko-slovenským prvkem.
 5. Oživení zájmu mládeže o slovenskou kulturu a v neposlední řadě o slovenský jazyk, na Slovensku pak oživení zájmu o českou kulturu a český jazyk
 6. Zvýšení návštěvnosti kulturních akcí se zaměřením na obnovu a rozvoj kulturních tradic o 20% obyvatel příhraničního regionu

 

Aktivity mikroprojektu:

 1. Interaktivní beseda – Masopust
 2. Interaktivní beseda – Velikonoce + Workshop výroby zvykoslovných předmětů
 3. Interaktivní beseda – Letnice + Svatý Ján
 4. Celovečerní program Svatojánský večer
 5. Celodenní program Sečení luk na Soláni
 6. Dvoudenní mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni
 7. Interaktivní beseda – Dožínky + podzim
 8. Interaktivní beseda – Advent + Vánoce

 

Doba realizace: leden 2013 – prosinec 2013

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 23.000,20 EURZdroje financování: Dotace z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvojDotační titul: Program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů spravovaný Regionem Bílé Karpaty

 

Více informací u spoluautora projektu:
Mgr. Tomáš Gross

Tel.: 571 661 137 begin_of_the_skype_highlighting 
Email: gross.os (zavinac) roznov.cz