Soláň a tradice

 

 

Jaro
O Velikonocích ožívá Zvonice, interiéry Horského hotelu Soláň a Atelieru U Hofmanů pořady a přehlídkami řemeslných ukázek činností a prací, jež jsou spojeny s nejvýznamnějšími jarními svátky (pletení pomlázek, malování a zdobení kraslic, vyprávění pamětníků), za účasti folklorních souborů, skupin a významných hostů. V měsíci březnu je tradičně pořádán Jarní ples s bohatým programem v rámci víkendového pobytu v Horském hotelu Soláň na Soláni.

Léto
Sečení luk pod Soláněm je akcí, která otevírá každoroční Malířské cesty kolem Soláně. Uskutečňují se vždy ve dnech posledního víkendu školního roku před nadcházejícími prázdninami. Sečení luk je programový podvečer zahrnující soutěže sekáčů, ukázky prací a činností spojených s touto činností a vystoupení souborů lidových písní a tanců.
Malířské cesty kolem Soláně jsou výtvarným odpolednem, na němž spolupracují  Zvonice Soláň, Atelier U Hofmanů a Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích . V sérii 2-3 sobotních odpoledních vernisáží, které na sebe časově navazují, jsou zahajovány výstavy prací malířů ze Soláně, jejich přátel a umělců s osobitým vztahem k Valašsku. Akce je doplněna bohatým programem s účastí významných umělců výtvarníků, spisovatelů a herců.
Sochařské sympozium a Malířský pobyt na Soláni jsou každoročním čtrnáctidenním volným tvůrčím setkáním sochařů a malířů při práci na plastikách, kresbách a malbách. Výsledky tohoto sympozia se postupně stávají součástí galerie v přírodě na Soláni.


Podzim
Na Soláni je podzim tradičně vítán zářijovou nebo říjnovou víkendovou nabídkou programů a soutěží zejména pro děti, při kterých jsou oživovány staré zvyky a tradice spojené s podzimními pracemi a hrami (pečení brambor a bramborových placek, stříhání oveček, štípání dřeva, pouštění draků, pečení chleba  aj.).

Zima

Horský hotel Soláň nabízí předvánoční a vánoční pobyty na Soláni. V programové nabídce Zvonice nechybí  vánoční výstavy a programy, jako pečení perníčků, vánoční koledování s Cm Soláň, Novoroční tříkrálové koncerty, besedy s populárními osobnostmi.