Předběžný plán akcí na rok 2024

 
 
3.12. 2023 - 27. 2 . 2024 -  Vánoční výstava historických Betlémů
 
2.3. 2024 - 23.4. 2024  - Výstava fotografií Josefa Bosáka - To je folklór
 
31.3. 2024 - Velikonoční neděle s Cimbálovou muzikou Soláň
 
28.4. - 25.6. 2024  -Výstava uměleckého skla SKLO/KRESBA/MALBA
                                 MgA. Sebastian Kitzberger a MgA. Josef Divín
                                        
KVĚTEN  - Pěvecké vystoupení MgA. Drahomíry Míčkové
                 a žáků z její pěvecké třídy
 
28. 6. 2024 -  Sečení lúk na Soláni
 
29.6. 2024 25. MALÍŘSKÉ CESTY OKOLO SOLÁNĚ - výstava obrazů
                      4.malířů ze Soláně - A. Schneiderky, K. Hofmana, Fr. Podešvy a J. Kobzáně
 
8. - 13. 7. 2024  - Malířská škola na Soláni
 
10. 8.  2024  - MFF Léto na Soláni 2024 
 
17.8. - 15.10. 2024 - Salón valašských výtvarných umělců
 
22.9. 2024 - Podzimní pečení
 
19.10. - 19.11. 2024 - Výstava obrazů ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě
                                     Z pokladnice VMP
 
LiSTOPAD - HOST NA SOLÁNI - MUDr. Petr Šrámek, vnuk ak. mal. Františka Podešvy 
                   a jeho manželky spisovatelky M. Podešvové. Moderace MgA. Drahomíra 
                   Míčková
 
23.11. - 25.2. 2025 - Vánoční výstava obrazů Josefa Lady
 
7.12. 2024  - Vánoční pečení a zdobení perníčků CM
 
28.12. 2024 -  Vánoční koncert s Cimbálovou muzikou Soláň