Galerie v přírodě

 

 

 

            Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni

 

V roce 2008 uspělo Sdružení pro rozvoj Soláně se svým projektem

Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni“. V rámci ROP Střední Morava byl projekt vybrán a Sdružení získalo na realizaci projektu dotaci ve výši 3 247 000,- Kč, celková hodnota projektu je 4 481 200,- Kč.

 

Stručný obsah projektu

Podstatou projektu je pořádání sochařských a řezbářských sympozií a postupně realizovat „Galerii v přírodě na Soláni“. Předpokládá se realizace v celém prostoru hřebene Soláně od chaty Soláň až po areál chaty Morávia. V prostorách navazujících na stávající nebo předpokládané nově budované objekty vzniknou plochy upravené jako charakteristická „Valašská zahrada“ s prvky valašské krajiny. Naučná stezka vytvoří podmínky pro informaci nejen o historii života na Soláni, ale i národopisné a kulturní historii.

Realizované prvky valašské zahrady a valašské krajiny vytvoří podmínky pro informaci o možnostech zachování krajinného rázu regionu.

Bude realizováno cca 60 výtvarných objektů a upraveny menší plochy navazující na jednotlivá zařízení cestovního ruchu v prostoru cca 3,6 ha území.

 

Cílem projektu je vytvořit atraktivní prostředí pro obnovu národopisných aktivit typu vítání jara, otevírání studánek, kosení valašských luk a jiné, využít výstupů sochařských a řezbářských sympozií k aplikaci na významná místa v krajině a vytvořit umělecko-naučný program pro veřejnost.

 

Projekt byl již zahájen v roce 2007.

Výtvarná díla byla instalována  v okolí zvonice na Soláni a v areálu hotelu Čarták.

Na základě výběrového řízení na sochu „Pocta valachům“ byl ze tří nabídek vybrán návrh ak.malíře a sochaře Bořka Zemana. Socha „Pocta valachům“ byla realizována v září 2008 a slavnostně odhalena 12.9.2008 v rámci národopisné slavnosti na Soláni.

Ostatní výtvarná díla byla realizována různými autory v rámci sochařského sympozia, které probíhalo v měsíci srpnu 2008.

Sochy - „Čert“ - Mgr.Judita Chytková

           - „Kolo času“   - Miro Pallo

           - „Polní znaky“   - Zdeněk Maceček, Václav Švach, Judita Chytková

Instalace soch začala již v září 2008.

 

V roce 2009 probíhala další realizace projektu. V rámci výběrového řízení na dodavatele architektonických a krajinářských úprav byla vybrána firma ing.Kovaříka z Rožnova pod Radhoštěm.Na konci léta byly zahájeny práce , které mění vybrané lokality dle projektové dokumentace . Byla vytvořena jednotlivá zastavení na hřebenu Soláně, která budou vysázena a upravena typickými krajinnými prvky tak, aby byla vytvořena naučná stezka . Její součástí budou informační panely, kterými budou návštěvníkům předávány informace o přírodě, významných místech, zvláštnostech a osobnostech Soláně formou zajímavých příběhů. U jednotlivých lokalit budou stejně jako v roce 2008,2009 instalována výtvarná díla – sochy a polní znaky, které přispějí ke zvýraznění ojedinělosti přírodních krás Soláně a jeho okolí.

Během roku 2009 byla instalována socha MgA.Martina Gaji – „Návrat ztracených ovcí“ . Stala se dominantou v prostoru mezi IC Zvonice Soláň a Horským hotelem Čarták. Byl vytvořen další polní znak dle předlohy, který se stane součástí projektu. Jeho autorem byl František Kalus z Karolinky.

 

Projekt Galerie v přírodě bude pokračovat ve své realizaci až do června 2010. K jeho další realizaci byli přizváni výtvarníci a řezbáři ze širokého okolí Soláně.