IC Zvonice na Soláni

Stavba galerie a informačního centra

18. listopadu 2006 byla slavnostně otevřena zvonice – informační centrum na Soláni. Základní kámen byl položen 5. května v témže roce. /příloha 2/

Projekt zvonice byl zpracován podle návrhu Ing. arch. Jiřího Kotáska, CSc..

Stavbu realizovala firma Vasto s.r.o. Vsetín. Náklady dosáhly šesti a půl miliónu korun. Část peněz získalo Sdružení pro rozvoj Soláně z Evropských fondů a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Do projektu se zapojily  obce a města regionu Valašska, část prostředků se podařilo získat od sponzorů a z aukce výtvarných děl valašských výtvarných umělců.

Zvonice slouží nejen jako informační centrum, ale zároveň jako galerie umění, která byla otevřena I. Valašským salónem výtvarných umělců. Autorem myšlenky pořádání výtvarných salonů byl rovněž František Podešva.

Interiér sálů s převažujícími  přírodními prvky působí na všechny příjemným dojmem. Výtečná akustika zároveň vytváří podmínky pro pořádání koncertů a literárních večerů.

Zvonice – informační centrum bude tedy sloužit nejen poskytování informací, výstavám, literárním i  diskusním večerům , ale v rámci činnosti Sdružení pro rozvoj Soláně bude postupně realizována a dotvářena galerie výtvarných děl v přírodě na hřebenu Soláně.

Kromě pravidelného zvonění ohlašuje všechny pořádané akce  zvon umístěný ve věži „zvonice“,  dílo ak. sochaře Josefa Tkadlece z Halenkova.
 

Program uskutečněný na sklonku roku 2006

 Zahájení činnosti I. Valašským salónem

Výstavou, která má být jedním z pilířů kulturních programů, Valašský salon bylo otevřeno první a druhé podlaží Informačního centra na Soláni. Vystavovalo zde 25 výtvarníků ze Soláně a okolí. Převážně to byli umělci, kteří věnovali svá díla do aukce, která pomohla svým výtěžkem při realizaci celého projektu na Soláni.  Na zahájení se sešlo několik set návštěvníků a rovněž tato událost byla prezentována médii.

Program uskutečněný v roce 2007

Tříkrálový večer

            V IC Zvonici na Soláni se dne 6.ledna uskutečnil „Tříkrálový podvečer“. Koncertu se zúčastnilo přes 130 posluchačů a obdivovatelů umění.

Koncert připravila paní Doc. Míčková. Atmosféra byla protkána zpěvem Gabriely Podžorské a Kamily Ševčíkové doprovodným klavírem Reginy Bednaříkové a slovem Doc. Drahomíry Míčkové, která celým večerem provázela posluchače.

Čtyřnásobný laureát mezinárodní soutěže Amadeus na Soláni.

V rámci klavírního koncertu dne 17. února vystoupil v IC Zvonici na Soláni mladý světoznámý klavírista Jan Vojtek (11let) z Brna.  Je žákem 5. ročníku ZUŠ Františka Jílka v Brně a nyní studuje pod vedením pedagoga brněnské JAMU prof.Jiřího Doležela.

Jako sólista vystupuje společně s orchestrem Filharmonie Brno a Národním divadlem v Brně.  S orchestrem Národního divadla Brno absolvoval v létě 2006 turné po dvanácti nejvýznamnějších pódiích  v Japonsku v představeních „Amadeus“ jako sólový klavírista.

 Dřevěné kostely

Dne 10. března v 16 hodin byla zahájena  výstava  Dřevěné kostely – záchrana evropského sakrálního dědictví, autorky prof. Ing. arch. Heleny Zemánkové. Výstava trvala 6 týdnů. Během této doby navštívilo Informační centrum Zvonici na Soláni stovky návštěvníků.

 

Soláň ožila tradičními lidovými řemesly

 Velikonoční neděle  přilákala přes dva tisíce návštěvníků přivítala na první valašské velikonoční neděli poměrně nedávno otevřená zvonice na Soláni. Program zahájil Pavel Vala klasickým valašským tancem - odzemkem.Každý si našel to co ho zajímalo – ukázku předení na kolovrátku, drotárské práce, výrobu vizovického pečiva, práci řezbáře, malbu na hedvábí, zdobení perníčků  a neméně krásné malování kraslic. Děti si mohly vyzkoušet, jak se malují kraslice voskem a také namalovat si perníkové vajíčko. Na slunné terase zvonice bylo připraveno posezení  u cimbálové muziky. Celý program zakončilo zvonění Soláňského zvonu. Na tomto zvonu je vepsán odkaz :“V obdivu a úctě k obyvatelům hor a umělcům, kteří v horském prostředí žili a tvořili, ve víře v životnost jejich odkazu a duchovní a materiální rozvoj Soláně“.

 

Otevření 3. podlaží a  první autorská výstava v IC Zvonici na Soláni

              První autorská výstava byla slavnostně otevřena 5. května v 16 hodin. Na této výstavě představil průřez svojí tvorbou akademický malíř Luděk Majer. Toto datum bylo významné nejen zahájením této výstavy, ale byl to právě rok od slavnostního položení základního kamene a také otevřením třetího podlaží této stavby.

 

Valašský sbor portášský z Valašské Bystřice   

 V prostoru na Soláni a horskho hotelu Čarták se dne 12. května uskutečnilo 3.slavnostní sezení Portášského sboru.

Program byl zahájen slavnostní salvou, následovalo předvedení portášských dovedností a zasazení portášské jedle. Ta  bude do budoucna představovat živý pomník této akce.

K dobré pohodě, ale i k tanci zahrála cimbálová muzika Troják.
 

Sečení luk

Dne 29. června se uskutečnil již 8. ročník Sečení luk. Programem provázel Ing. Jaroslav Halašta. Součástí  programu byly ukázky nejen tradičního sečení – jak se kosila tráva v dřívějších dobách – jen kosou, ale i pásmo dětského tanečního souboru Soláněk. Dále se zde představili slavnostní salvou a prvním „zásekem luk“ Portáši. Portáši navazují na tradice svých předků, ti byli proslulí svou dovedností. K tanci a poslechu hrála dětská cimbálová muzika Světlina, dechová muzika Záhořanka a zazpíval ženský pěvecký sbor Karlovjanky.

 

Malířské cesty

              Na další ročník alířských cest, v pořadí již osmý, který se uskutečňuje již tradičně den po „sečení luk“ se přišlo podívat přes 200 návštěvníků. Stezka, která začíná ve Velkých Karlovicích přešla v otevření výstavy Bohumíra Dvorského v IC Zvonici. Zahájení se ujal PhDr. Dalibor Malina společně s vnučkou malíře.

 

II. Valašský salon

Dne 28.července byl slavnostní portášskou salvou zahájen II.Valašský salon výtvarných umělců.  PhDr. Alena Podzemná přednesla několik slov o umělcích, kteří na Soláni žili a vytvářeli zde svá díla. Jim je rovněž věnovaná stálá expozice, která tento den byla slavnostně otevřena. Mezi tyto umělce můžeme zařadit akad. Mal. Karla Hofmana, akad. Mal. Františka Podešvu, akad. mal. Jana Kobzáně,  akad. Mal. Aloise Schneiderku, spisovatelku Marii Podešvovou a řezbáře Michala Žitníka. Stálou expozici doplňují nejen panely týkající se přírody Soláně a její historie, ale i předměty denní potřeby obyvatelů Soláně, kteří je užívali před 100 a více lety.

Na II. Valašském salonu vystavovalo 35 výtvarných umělců vždy po dvou dílech, návštěvník si zde mohl utvořit obraz o dění v oblasti malířství a sochařství na území celého Valašska.

 

Na Soláni se pilně pracuje s dlátem

Od 27. srpna můžete na Soláni v prostoru IC Zvonice vidět výtvarné umělce Boženu Kinčiovou a Martina Matouška při práci. Pod rukama zdatných umělců zde vzniknou sochy, které budou umístěny v prostoru kolem IC Zvonice. V průběhu týdne budou také započaty práce na soše ak. sochař Vladimíra Kumpáneka původem z Kysuc.

Spoluprací umělců z Valašska a a přiléhajících Kysuc na Slovensku vzniká postupně galerie v přírodě na Soláni a po dohodě se slovenskými kolegy předpokládáme, že přestoupí i hranice na Makov a Bytču. Z dřívějších ročníků těchto sympózii můžete vidět sochy v prostoru u hotelu Koh-i-noor a zahradě bývalého ateliéru ak. malíře Karla Hofmana.

Výtvarná díla budou slavnostně představena v sobotu 22. září v 16 hodin ku příležitosti vernisáže výstavy soch a obrazů akad. sochaře Vladimíra Kumpánka Z Bratislavy a původem z Kysuc.

Výstavou v tomto okamžiku „zahraničních“ výtvarníků chceme utvořit podmínky pro prezentaci výtvarných děl navazujících na kulturu valašska, protože Kysice  jsou svým výtvarnou základnou velmi příbuzné.

Valašský salón se do prostor Zvonice vrátí opět po zakončení této výstavy začátkem listopadu a bude možné jej shlédnout až do ledna příštího roku.

V době reinstalace  výstavy bude přístupné pouze I. podlaží  se stálou expozicí historie a života na Soláni.

 

Sochařské sympózium a vernisáž ak. malíře a sochaře  Vladimíra Kompánka

Krásné podzimní odpoledne vylákalo  na Soláň přes 200 lidí ku příležitosti vernisáže výstavy Ak. malíře a sochaře  Vladimíra Kompánka .

K příležitosti této vernisáže byly slavnostně představeny sochy, které vznikly při sochařském sympoziu, které probíhalo v předcházejícím týdnu.

V prostoru kolem IC Zvonice na Soláni je k vidění sousoší Karlovjanek,  dvě skulptury od ak. mal. a soch. Vladimíra Kompánka a socha koňského spřežení.

 

Pořad Host na Soláni

Ani sněhové přeháňky neodradily přes 100 návštěvníků, kteří přijeli na Soláň kvůli pořadu, kterým začal cyklus pořadů s názvem Host na Soláni. Čestným hostem byl Jan Rokyta, redaktor Českého rozhlasu Ostrava, folklorista. Pořadem provázela Dagmar Misařová, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava. Hudební doprovod posluchačům představila dle slov Jana Rokyty velice nadějná a výborná cimbálová skupina Světlina.

Výstava vánočních ozdob

Otevření vánoční výstavy ozdob se uskutečnilo na konci listopadu v  IC Zvonici na Soláni.  Návštěvníci zde mohli vidět ojedinělou prezentaci ručně vyráběných a malovaných vánočních ozdob, které slouží hlavně pro reprezentaci České republiky v zahraničí.

Na začátku prosince byla výstava doplněna o vánoční přání, které si umělci ze Soláně posílali mezi sebou.

Návštěvnost Informačního centra Zvonice na Soláni

V začátcích navštívilo první výstavu několik set návštěvníků. Není možné sice dokázat, kolik z nich bylo dětí, dospělých, důchodců, studentů. Ale alespoň se nám zachovalo celkové číslo. Protože nebylo možné v té době z hlediska prodeje vstupného, které bylo zahájeno až 16. února roku 2007, monitorovat právě věk návštěvníků a počty v jednotlivých kategoriích.

Počet osob, které právě v období od 18. listopadu 2006 do 20. února 2007  navštívilo Informační centrum na Soláni je 5654.

Dle dalšího monitorování galerii navštívilo 18 793 návštěvníků a to v období od 16. února do 31.12. 2007.

Poslední položka, kterou bychom zde měli zmínit, je počet návštěvníků , kteří navštívili Informační centrum, které je součástí celého komplexu. Počet těchto návštěvníků je 7847 za rok 2007.

Po sečtení všech položek dostaneme celkový počet návštěvníků IC Zvonice na Soláni. To je 32 294 návštěvníků.

Vznik  neziskové organizace Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s.

            V roce 2000 se sešlo několik „nadšenců“, kterým nebylo jedno co zůstane zachované z tradiční  valašské lidové kultury, kteří založili Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s., jako neziskovou organizaci.  Chtěli navázat na myšlenky akademického malíře Františka Podešvy. Tyto myšlenky se týkají centralizace valašské lidové kultury, malířství a sochařství, literární  a  hudební tvorbou. Akademický malíř František Podešva chtěl postavit kapli (kostelíček) na vrcholku Soláně, kde by se výtvarní umělci scházeli a měli možnost komunikovat.

Tato kaple se však neshodovala s tehdejšími představami představitelů tehdejších politických směrů a byl i nedostatek financí. Proto tato jeho vize upadla v zapomnění a byla realizována až v roce 2006. Realizace se uskutečnila pod záštitou právě Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s..

Milí návštěvníci!

Děkujeme Vám, že jste navštívili naše webové stránky. Pokud Vás povídání o naši činnosti zaujalo a líbí se Vám

naše programová nabídka, sledujte naše webové stránky pravidelně. Uvidíte aktuální nabídku připravovaných akcí.