Kulturní dědictví Soláně

Cílem  mikroprojektu  KULTURNÍ DĚDICTVÍ SOLÁNĚ bylo nashromáždění dostupných informací o historii a současnosti území  Soláně ve vztahu k území Horních Kysuc ( života místních obyvatel, tvorba umělců, přírodní bohatství – rostlinstvo, živočišstvo,, pohoří, vodní toky, řemesla, tradice, jazyku) a jejich vydání v podobě publikace.

Oblast Soláně i Kysuc jsou velmi významné oblasti bohaté na historii i současnost.

Publikace s názvem  Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí,  podtitulem Historie-Příroda-Kultura-Život, se stává dalším společným dílem českých a slovenských autorů .

Sběrem  informací, tvorbou  příspěvků, jejich kompletace do vyváženého celku knihy, rozvinuli  její základní téma . Vznik publikace, její prezentace pomocí informačních brožur a výstavních panelů zajistí zatraktivnění a propagaci regionu, zvýšení zájmu o region a jeho hlubší poznání, rozšíření a obohacení současného vědění o regionu, posílení regionálního uvědomění, sounáležitosti a identity s regionem.

Navázání spolupráce českého a slovenského partnera je jedním z mnoha kroků, které budou v budoucnu součástí společné cesty propagace a přiblížení života na Valašsku a na Kysucách, koutů kulturně provázaných nejen historií, ale i současností.

www.pgu.sk/

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.