Putovní výstavní panely

Během realizace projektu Kulturní dědictví Soláně bylo nashromážděno velké množství materiálu

a fotografií,které byly zpracovány nejen v publikaci Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí,

ale i do putovních výstavních panelů. Ty budou využívany k doplnění výuky na základních

školách partnerských regionů.