KNIHA - Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí

V rámci realizace projektu kulturní dědictví Soláně vznikla nová publikace Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí s podtitulem Historie-Příroda-Kultura-Život.  Na vzniku se podílel kolektiv českých a slovenských autorů: Vojtěch Bajer, Daniel Drápala, Milada Fohlerová, Rudolf Gerát, Jakub Chrobák, Jaroslav Jurčák, Věra Kovářů, Jiří Langer, Dalibor Malina, Milan mazúr, Václav Michalička, Karel Pavelka. Fotografie Zdeněk Hartinger a Jaroslav Velička.

Cílem  mikroprojektu  KULTURNÍ DĚDICTVÍ SOLÁNĚ bylo nashromáždění dostupných informací o historii a současnosti území  Soláně ve vztahu k území Horních Kysuc ( života místních obyvatel, tvorba umělců, přírodní bohatství – rostlinstvo, živočišstvo,, pohoří, vodní toky, řemesla, tradice, jazyku) a jejich vydání v podobě publikace. Oblast Soláně i Kysuc jsou velmi významné oblasti bohaté na historii i současnost. Publikace s názvem  Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí,  podtitulem Historie-Příroda-Kultura-Život, se stává dalším společným dílem českých a slovenských autorů .

Sběrem  informací, tvorbou  příspěvků, jejich kompletace do vyváženého celku knihy, rozvinuli  její základní téma . Vznik publikace, její prezentace pomocí informačních brožur a výstavních panelů zajistí zatraktivnění a propagaci regionu, zvýšení zájmu o region a jeho hlubší poznání, rozšíření a obohacení současného vědění o regionu, posílení regionálního uvědomění, sounáležitosti a identity s regionem.

Navázání spolupráce českého a slovenského partnera je jedním z mnoha kroků, které budou v budoucnu součástí společné cesty propagace a přiblížení života na Valašsku a na Kysucách, koutů kulturně provázaných nejen historií, ale i současností.

Obsah knihy:

Jiří Langer — Vojtěch Bajer,  Polidšťování krajiny 7

Jiří Langer - Architektura zdobící Soláň 25

Jaroslav Jurčák, Flóra oblasti Velkých Karlovic 45

Karel Pavelka, Živočichové Soláně a okolí 67

Václav Michalička, Strom – zdroj pozapomenutých surovin pro obyvatele usedlostí na svazích Soláně 85

Daniel Drápala, Portáši v okolí Soláně 99

Milada Fohlerová,  Koloběh zrodu, radosti a zániku , Valašský rok 113

Věra kovářů, Jak se oblékali do práce i k zábavě lidé na horách 127

Věra kovářů, Hudební ozvěny na Soláni a v okolí 137

Věra kovářů, Tanec 149

Dalibor Malina, Soláňské inspirace 153

Jakub Chrobák „Velice na nás može žádný nekšókat!“ 179

Jakub Chrobák, Kobzáňovo originální spisovatelství 179

Rudolf Gerát — JaroslaV Velička, Pozdrav od susedov           189

Milan Mazúr, Javornícke kamenné diela, na margo výtvarných diel na Javorníckom chodníku 239

Dalibor Malina, Pozvánka na Soláň 255

Ing. arch. Jiří Kotásek, Slovo závěrem 289

Obal knihy:

 

Putovní výstavní panel číslo 10 - Pár slov o publikaci Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí:

Křest knihy Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí