Soláň a okolí

   
 

Soláň

Žádná velehora není.
Je to jen kopec, kterému naměřili 860 metrů nad hladinou moře. Má ale privilegium být více opěvován a vzpomínán než jeho vyšší sousedé.
„Soláň, Soláň, darmo na tebja volám!“ Tak smutnil po Soláni básník Jaroslav Vyplel. A jiný básník, slavnější, ho nazval „odrazištěm bohů“. Od doby, co lidé si Soláně všimli, lákal je k vyprávění. Protože je to bájná hora. Vyprávěly se pověsti, zpívaly písničky. Soláň je totiž kopec jeden z nejhezčích. Má všechno, co lidské oko a fantazie potřebuje. Už zdálky ho každý pozná. Na temeni má šešulku lesíku ledabyle posunutou na jednu stranu jako nějaký parádník. Na jaře se pyšní voničkou plané třešně. A to kouzlo pohledů na všecky strany! Na jedné straně hřeben Javorníků, na opačné velebnost Radhoště a beskydského hřebene až po Lysou horu. Je to báseň. Jejími slokami jsou pasínky, lesy i malé rolky. Na lukách i pasínkách kvetou vzácné rostliny od vstavačů až po hořečky.

Soláň patří mezi obydlené kopce, což je dnes už zvláštností. Byla zde také škola. U Dobrozemských se scházely děti ze tří vesnic. Škole se říkalo „vysoké učení“, to podle nadmořské výšky. Učitel denně chodil z Velkých Karlovic pěšky. V roce 1927 byla škola zrušena.
Soláni zůstali věrni významní umělci, někteří se na něm usadili, aby měli svùj kopec na dosah. Nejblíže vrcholu si postavil chalupu akademický malíř Alois Schneiderka a po jeho smrti v ní žil akademický malíř Karel Hofman. Nad Karlovským jezerem měli postavenou dřevěnici akademický malíř Jan Kobzáň a František Podešva, také akademický malíř, a jeho žena spisovatelka Marie Podešvová. Hudební skladatel a pedagog Jaromír Podešva koupil chalupu nad jezerem. Tito umělci se nechali zcela pohltit místy, kde žili. Dodneška obdivujeme výsledky jejich práce.

Skvělý akord Soláně zní stále čistě a krásně, a cesty, na nichž lze stále zaznamenat stopy předků, utíkají radostně k Tanečnici anebo k Vysoké.
Vítají nás nová svítání a nové západy slunce. Provázejí to, co tady bylo vytvořeno a co stojí za to, aby bylo oživováno a uchováno.