1.Projekt

Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni-

naučná stezka přírodovědné, kulturní a národopisné historie i současnosti Soláně

 

Každý rok byly na Soláni pořádány sochařská a malířská sympozia. Ze sochařských sympozií a jejich výstupů vznikla myšlenka postupně budovat na Soláni galerii v přírodě. Umělecká a národopisná historie Soláně dala základ tomu, aby byl zpracován projekt, který by širokou veřejnost informoval o historii této části regionu, především v umělecké oblasti. Do projektu bylo zahrnuto území od chaty Soláň, přes vrch u Podešvů, hřeben Soláně, Horský hotel Soláň, u Korytářů, Horský hotel Čarták, IC Zvonice Soláň, rozcestí u Valů až k chatě Moravia.

 

Na každé místo určené studií navazovaly úpravy symbolizující prvky valašské zahrady s prvky původní valašské krajiny. Zároveň byla realizována a postupně instalována výtvarná díla, která určitým způsobem symbolizují Valašsko. Byly umístěny symboly polních znaků a skulptur jednoho z nejvýznamějších slovenských sochařů světového významu Vladimíra Kompánka. Na realizaci některých děl se podíleli i další slovenští výtvarníci.

Bylo vytvořeno deset zastavení. U každého zastavení je připravena informační cedule s krátkým povídáním či pověstí v typickém nářečí. Nepřehlednutelné jsou sochy, které zachycují postavy z pověstí. V současnosti je zde 35 soch. Některá místa jsou upravena a osázena typickými dřevinami a rostlinami. Stezku , která měří přibližně 5 km je možné projít v každém ročním období. V létě procházky, s krásnými výhledy jsou určeny pro všechny generace. V zimě si můžete výlet zpestřit tím, že si sebou vezmete lyže a zalyžujete si ve skiareálu Soláň. Samozřejmostí jsou i upravované běžecké stopy. Po výletě Vás očekávají ve zdejších hotelích, kde si pochutnáte na haluškách, borůvkových knedlících a voňavém svařáku.

 

2. Projekt

Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí

Cílem  mikroprojektu  KULTURNÍ DĚDICTVÍ SOLÁNĚ A JEHO OKOLÍ bylo nashromáždění dostupných informací o historii a současnosti území  Soláně ve vztahu k území Horních Kysuc ( života místních obyvatel, tvorba umělců, přírodní bohatství – rostlinstvo, živočišstvo,, pohoří, vodní toky, řemesla, tradice, jazyku) a jejich vydání v podobě publikace.

Oblast Soláně i Kysuc jsou velmi významné oblasti bohaté na historii i současnost.

Publikace s názvem  Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí,  podtitulem Historie-Příroda-Kultura-Život, se stává dalším společným dílem českých a slovenských autorů .

Sběrem  informací, tvorbou  příspěvků, jejich kompletace do vyváženého celku knihy, rozvinuli  její základní téma . Vznik publikace, její prezentace pomocí informačních brožur a výstavních panelů zajistí zatraktivnění a propagaci regionu, zvýšení zájmu o region a jeho hlubší poznání, rozšíření a obohacení současného vědění o regionu, posílení regionálního uvědomění, sounáležitosti a identity s regionem.

 

Navázání spolupráce českého a slovenského partnera je jedním z mnoha kroků, které budou v budoucnu součástí společné cesty propagace a přiblížení života na Valašsku a na Kysucách, koutů kulturně provázaných nejen historií, ale i současností.