Ing. Josef Valchář

Zástupce místopředsedy Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s.