Ing. Miroslav Škrabal

Místopředseda Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s.