Ing. Miroslav Škrabal

Místopředseda Sdružení pro rozvoj Soláně